Zpracování osobních údajů

"Kontaktní formulář". Poslední aktualizace: 10. 10. 2018

KOMU SOUHLAS UDĚLUJETE

Tímto udělujete souhlas společnosti Ing. Miroslav Krček, se sídlem, Petrohradská 3112, 272 04 Kladno, IČ: 71025227, DIČ: CZ6501061226, dále jen "Správce", aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), aby zpracovávala zejména níže uvedené osobní údaje.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailovou adresu
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

Pokud tyto údaje poskytnete.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno, příjemní a e-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání odpovědí vyžádaných prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách www.roflterapiekladno.cz

Systémová data budou zpracována za účelem vytvoření statistik pro potřeby Správce.

JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

JAK MŮŽETE VZÍT VÁŠ SOUHLAS ZPĚT

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

KDO PRO NÁS OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • seznam subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Správce na žádost subjektu údajů.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 • Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: krcek@procortex.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 278 606.

 • Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: krcek@procortex.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 278 606.

 • Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

V tomto případě napište svůj požadavek e-mail: krcek@procortex.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 278 606.

 • Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

V tomto případě napište svůj požadavek e-mail: krcek@procortex.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 278 606. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete.

 • Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.

V tomto případě napište svůj požadavek e-mail: krcek@procortex.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 278 606.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/